Zasady I Warunki Użytkowania

Przeczytaj zanim zaczniesz korzystać ze strony OnlineCasinoAdvice.pl.

Usługa:

Na tej stronie znajdują się treści pomagające w nauce gry oraz treści do celów rozrywkowych.

Niekomercyjne Użytkowanie:

Zawartość naszej strony przeznaczona jest dla Twojego prywatnego i niekomercyjnego użytku. Sprzedaż lub przekazanie innym podmiotom oraz reprodukcja w celach komercyjnej dystrybucji jest ściśle zakazana.

Ubezpieczenie:

Jako członek zgadzasz się zabezpieczyć Online Casino Advice przed szkodami, stratami i wydatkami, włączając w to koszty procesowe i opłaty, wynikłymi z powodu Członkostwa w naszego Serwisu.

Ograniczenie Odpowiedzialności:

Online Casino Advice nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone zyski, zmniejszone dochody i straty wynikające lub powiązane z wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie.

«Zrzeczenie Się Odpowiedzialności:

Ta strona i materiały na niej zawarte oferowane są w stanie «as is» (w aktualnej postaci) bez żadnej gwarancji, jawnej czy też ukrytej. Jawnie zgadzasz się na użytkowanie tej strony, włączając w to całą zawartość, dane i oprogramowanie pobrane lub użytkowane na tej stronie na własne ryzyko.

Zawartość Od Osób Trzecich:

Ta strona może zawierać linki oraz informacje dotyczące osób trzecich. Online Casino Advice nie jest odpowiedzialne za treści tego typu. Online Casino Advice zrzeka się odpowiedzialności przed jakimkolwiek podmiotem z powodu tych treści.

Przerwy Techniczne:

Online Casino Advice zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub przerwania działalności Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Bluefirepoker nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do strony może być utrudniony przez niezależne od nas czynniki i okoliczności.

Zakończenie:

Online Casino Advice zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia usługi w dowolnym momencie.

Rozdzielność:

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niezgodne z jakąkolwiek obowiązującą ustawą prawną, należy je uznać za nieważne, natomiast pozostała część umowy pozostaje wiążąca.

Prawa Autorskie/Znak Towarowy:

Żadna zawartość tej strony nie może być powielana lub przesyłana w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej prośby o zgodę Online Casino Advice. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza, że jesteś świadomy oraz zgadzasz się na te zasady i warunki.